advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Trestný čin obecné ohrožení

Trestný čin obecné ohrožení

Poškození plynového potrubí, rychlá jízda v obci nebo jízda pod vlivem alkoholu? Jaká obecně ohrožující jednání mohou být trestným činem a jakým následkům musí pachatelé čelit?

Obsah

Co je obecné ohrožení?

Ne každá nebezpečná situace je postihována trestním zákoníkem. Důležitá je intenzita a rozsah následků jednání pachatele, kdy zákon vyžaduje, aby bylo ohroženo těžkou újmou na zdraví či životě alespoň 7 osob, popřípadě existovalo nebezpečí škody na cizím majetku za více jak 10 milionů Kč.

Úmyslné obecné ohrožení

Pokud pachatel jedná s vědomím, že může způsobit obecné nebezpečí, vystupňovat jeho důsledky či naopak ztížit jeho odvrácení, tedy je s následkem tzv. srozuměn, anebo se dokonce jedná o jeho přímý záměr, hovoříme o úmyslném obecném ohrožení.

V těchto případech hrozí pachateli trest odnětí svobody od 3 do 8 let. V nejzávažnějších případech (způsobení úmyslné smrti) však lze uložit i výjimečný trest odnětí svobody na doživotí.

Příklad: Pachatel v rodinném domě v Praze začal vylévat po pokoji technický líh, přičemž křičel „Ještě uvidíte, já to tady zapálím!“ Poté se snažil škrtnout sirkou, v čemž mu zabránily přítomné osoby. Soudem byl shledán vinným z tr. činu obecného ohrožení a byl mu uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří a půl roku.

Obecné ohrožení z nedbalosti

O nedbalostním obecném ohrožení hovoříme v případě, že pachatel:

 1. věděl, že svým jednáním může způsobit obecné nebezpečí, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí,
 2. nevěděl, že svým jednáním může způsobit obecné nebezpečí, ale vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům to vědět měl a mohl.

Příklad: Zhotovitel vystavěl v rozporu s ČSN komín, aniž jej odizoloval od okolních hořlavých materiálů, což později vedlo k samovznícení dřevěných konstrukcí budovy. Svým jednáním tak naplnil skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Nedbalost je z hlediska odpovědnosti méně závažným trestným činem, tzv. přečinem, což se projevuje i v ukládaných trestech. Pachateli obecného ohrožení z nedbalosti lze uložit trest odnětí svobody až na 2 roky. Trest je zpravidla ukládán ve formě podmínky.

Obecné ohrožení v silniční dopravě

Naši advokáti se v praxi nejčastěji setkávají s obecným ohrožením u dopravních nehod, kdy si řidiči často neuvědomují nebezpečnost svého počínání. Někteří pak mohou hovořit o „štěstí“, že nejsou stíhání podle přísnějších právních norem, jako je trestný čin vraždy (např. při jízdě v protisměru na dálnici nebo při vybržďování na dálnici).

Příklad 1: Řidič plně obsazeného autobusu přejížděl přes železniční přejezd před blížícím se osobním vlakem plným cestujících, kdy strojvedoucí zabránil srážce jen tím, že použil rychlobrzdu. Řidič autobusu neměl dostatek času na bezpečné přejetí přejezdu a svým jednáním tak bezprostředně ohrozil život a zdraví cestujících jak v autobuse, tak i ve vlaku. 

Příklad 2: Pachatel jako řidič osobního automobilu jel během pronásledování policií v centru obce vysokou rychlostí, projížděl křižovatku na červené světelné znamení, přes plnou dvojitou čáru, i když v protisměru jela jiná vozidla, která byla nucena uhýbat, aby zamezila srážce.

Ohrožení pod vlivem návykové látky a hodnota promile

Pokud řídíte vozidlo (popř. jízdní kolo) pod vlivem alkoholu a policista vám při silniční kontrole naměří hodnotu do 1 promile alkoholu v krvi, dopustíte se pouze přestupku, za který je možno uložit pokutu od 2 500 do 20 000 Kč.

V případě, že vám policie naměří nad 1 promile alkoholu v krvi, jedná se již o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. U jiných návykových látek jako jsou drogy, má policie stanoveny tabulkově konkrétní hodnoty pro rozlišení, zda se jedná o přestupek nebo trestný čin.

Příklad: Průvodčí vlaku osobní přepravy, který nastoupil do služby a bylo mu následně naměřeno více jak 1 promile alkoholu v krvi, se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, protože jeho činnost mohla ohrozit život nebo zdraví cestujících.

Kdo může být pachatelem?

Pachatel může být jakákoli fyzická osoba, pokud splní obecné podmínky trestní odpovědnosti, tj. musí být příčetná a starší 15 let. Pachatelem nemůže být právnická osoba.

Kdy se promlčí trestný čin obecné ohrožení?

Institut promlčení brání, aby byl pachatel stíhán a potrestán po uplynutí zákonem stanovené doby. Její délka přitom závisí na výši trestní sazby.

Příklady promlčecí doby:

Ohrožení s následkem úmyslné smrti 30 let
Ohrožení s následkem těžké újmy 15 let
Ohrožení s následkem smrti 15 let
Úmyslné ohrožení 10 let
Ohrožení z nedbalosti 3 roky
Ohrožení pod vlivem návykové látky 3 roky

Co dělat, pokud jste obviněni?

Nepodceňujte situaci! Vzhledem k relativně přísným trestům za obecné ohrožení doporučujeme skutkové okolnosti a případný trestní postih co nejdříve zkonzultovat s nejlepším právníkem, kterého seženete. Zpravidla platí, že čím později požádáte advokáta o pomoc, tím méně prostoru mu poskytnete pro přípravu kvalitní obhajoby, ať už se bude jednat o vyhotovení stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, jednání s poškozenými o úhradě škody nebo zajištění znaleckých posudků ve věci.

§ 272 Obecné ohrožení

(1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo

kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

(2) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

 • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
 • b) spáchá-li takový čin opětovně v krátké době,
 • c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu, nebo
 • d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.

(3) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 úmyslně smrt, nebo
 • b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Příprava je trestná.

 

§ 273 Obecné ohrožení z nedbalosti

(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo

kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
 • b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
 • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
 • b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) škodu velkého rozsahu nebo těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) smrt.

§ 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky

(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

 • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
 • b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo
 • c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.
Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top