advokáti pro trestní právo
Obvineny.cz logo
Obvineny.cz logo

Právní poradna

Trestné činy a přestupky
Trestný čin loupež
Možná jste se už někdy setkali s hovorovým výrazem „el paso“, který je slangovým výrazem pro loupežné přepadení. Název vznikl přepisem fonetické podoby zkratky „LP“ = Loupežné Přepadení, doplněné d...
Trestný čin porušování domovní svobody
Vyloupení uzamčené chaty, bytu, sklepu nebo domu narušuje nedotknutelnost obydlí, které je chráněno jak Listinou základních práv a svobod, tak trestním zákoníkem. Co vše spadá pod přečin porušování...
Vražda jako trestný čin
Vraždu můžeme bezesporu označit za jeden z nejzávažnějších trestných činů, které trestní právo zná. Vzbuzuje emoce ve společnosti i zájem médií. Přeci jen je lidský život to nejcennější, co máme. P...
Trestný čin krácení daně
S placením daní se setkáte jako zaměstnanci, podnikatelé i například jako majitelé nemovitosti. Zatímco někdo využívá k podávání daňového přiznání služeb účetních nebo daňových poradců, další se sp...
Přestupek, přečin, zločin
Co je přestupek, přečin nebo zločin? Pojďte zjistit, jaké jsou mezi nimi rozdíly, kdo je projednává a také co patří mezi nejčastější případy, se kterými se právníci setkávají. ...
Urážka na cti nebo pomluva – jak se lze bránit?
Stali jste se obětí pomluvy nebo vás někdo urazil prostřednictvím internetových stránek či sociální sítě? V dnešní době se stále častěji objevují případy, kdy lidé využívají anonymity internetu, ab...
Krádež: kdy se z přestupku stává trestný čin?
Z policejních statistik vyplývá, že mezi nejčastěji páchanou trestnou činnost patří právě krádeže. Ne každá krádež je však trestný čin, u méně závažných deliktů se jedná pouze o přestupek. V tomto ...
Křivé obvinění či pomluva – kdy je lež trestným činem?
Kdy se šíření nepravdivých údajů klasifikuje jako trestný čin? Jaký je rozdíl mezi pomluvou a křivým obviněním, jakou odpovědnost za ně nese pachatel a jak se proti nim bránit? Na tyto a další otáz...
Trestný čin ublížení na zdraví: co to je, a jak řešit případné obvinění
Nepodání léků, zanedbání péče o dítě, nebo jiné nekonání povinnosti je stejným proviněním jako úder pěstí. Co vše je trestný čin ublížení na zdraví, jak se dělí a jaké z něho plynou následky, pokud...
Trestný čin podvodu: Kdo se jej dopustí, a jak řešit případné trestní stíhání
Trestný čin v podobě pojistného, dotačního či úvěrového podvodu patří mezi nejrozšířenější trestné činy proti majetku. Jaké skutkové znaky musí takový čin splňovat, abychom mohli hovořit o podvodu ...
Na této stránce naleznete informace o právech obviněných, poškozených a povinnostech orgánů činných v trestním a přestupkovém řízení. Nejedná se však o právní rady. Pokud hledáte pomoc s obhajobou, doporučujeme vyhledat advokáta, který odborně posoudí jedinečné okolnosti vašeho případu.
Top